top of page
double-exposure-image-many-business-people.jpg
european-style-roman-column (1).jpg

מחלקת חברות

  • הכנת דוחות מס אמריקאים עבור חברות אמריקאיות

  • הכנת דוחות מס אמריקאים עבור חברות ישראליות וזרות עם פעילות בארה"ב

  • ייעוץ שוטף בנושאי מיסוי חברות, תכנוני מס ומבני החזקה

  • הקמת חברות אמריקאיות, ייעוץ ותכנון מס לתחילת פעילות עסקית בארה"ב

  • הנפקת מספר מזהה לצרכי מס לחברות זרות ואמריקאיות – EIN

  • שירותי הנהלת חשבונות והכנת דוחות כספיים (מאזן ודוח הכנסות והוצאות)

  • שירותי חשבות שכר - דיווחי שכר, הכנת משכורות, דוחות רבעוניים ושנתיים

  • טיפול בנושאי Sales Tax, רישום ותשלום

  • בדיקת החשיפה ל Income Tax Nexus, Sales and Use tax Nexus

bottom of page