european-style-roman-column (1).jpg

מיכה מורצקי

מיכה הוא ממייסדי המשרד עם ניסיון של למעלה מ 11 שנים.

מוסמך ומורשה לעסוק במס ולייצג נישומים בפני רשויות המס בארה"ב ובישראל.

רואה חשבון ויועץ מס מוסמך בישראל ובארה"ב.

את ניסיונו רכש בשנים של עבודה בישראל ובארצות הברית (NYC), במשרדי רואי חשבון ישראלים ואמריקאים. מיכה מביא עמו ידע ייחודי בנקודות המפגש בין דיני המס האמריקאים והישראלים.

 

השכלה והסמכות:

  • תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה

  • רואה חשבון מוסמך על יד מועצת רואי החשבון בישראל CPA(Isr)

  • יועץ מס אמריקאי (EA) - מוסמך על ידי רשויות המס בארה"ב (IRS)

  • CAA - מוסמך על ידי רשות המיסים האמריקאית ה-IRS, להנפיק מספר

       מס אמריקאים( ITIN ).

  • חבר בלשכת יועצי המס האמריקאים – NAEA  

  • חבר בלשכת רואי החשבון בישראל

  • ממקבלי מלגת הצטיינות מלשכת רואי החשבון בישראל לשנת 2009

:אקדמיה

מרצה ומתרגל ​​​בקורסי מיסים וחשבונאות במוסדות אקדמיים בישראל

(2011-2014)